Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Wat biedt onze aob'er

De aob’er ondersteunt de school en de leerling. Dat doet hij door:
  • te adviseren over de leeromgeving, dus verbeteringen binnen de school, klas, praktijklessen en/of, stage
  • te helpen bij de sector-, profiel- of stagekeuze
  • de school, ouders en medeleerlingen te informeren over de praktische gevolgen van de visuele beperking
  • te adviseren over software, hulpmiddelen, bepaalde technieken zoals typevaardigheid, lezen en braille
  • ontwikkelings- en leerprocessen te begeleiden
  • problemen te signaleren en hel;pen op te lossen
  • te bemiddelen bij contact met instanties zoals UWV, REA-instellingen en belangenverenigingen
  • op basis van hulpvragen, onderzoek en eigen observatie jaarlijks een begeleidingsplan te maken. De hierin beschreven activiteiten en adviezen helpen leerlingen met een visuele beperking zo goed mogelijk deel te nemen aan het reguliere onderwijs
U vindt ook veel informatie op eduvip.nl. Denk aan didactische informatie, wet- en regelgeving, lesmateriaal, hulpmiddelen en typ- en kijktraining.


 

Contact

Bekijk op onze site de contactgegevens van onze aob in Zuid-, Midden- en Noord-Nederland en van Visio Onderwijs.

Krijg een indruk van de aob

Krijg een indruk van de aob met dit item bij Hallo Nederland. Hierin wordt Jasper gevolgd. Hij is leerling op KBS De Zonnewijzer in Dronten en ontvangt ambulant onderwijskundige begeleiding van Nanouk Scheening van Visio.
Bekijk de video op NPO Start

Visio in de buurt

Brochure AOB

Meer informatie over Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking.