maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Wat biedt onze aob'er

De aob’er ondersteunt de school en de leerling, door:
  • Advies te geven over het verbeteren van de leeromgeving (school, klas, praktijklessen, stage), het gebruik van hulpmiddelen, de keuze van sector, profiel of stage.
  • De school, ouders en medeleerlingen informatie te geven over het visueel functioneren en over de praktische gevolgen van de visuele beperking.
  • Advies te geven op het gebied van software, het gebruik van hulpmiddelen, het hanteren van bepaalde technieken (typevaardigheid) en het leren lezen en schrijven van braille.
  • Begeleiding te geven bij ontwikkelings- en leerprocessen; signaleren van problemen en zoeken naar oplossingen.
  • Bemiddeling te bieden bij contact met instanties, zoals UWV, REA instellingen, belangenverenigingen.
  • Het maken van een begeleidingsplan.
Op basis van hulpvragen, onderzoek en eigen observatie maakt de aob’er jaarlijks voor iedere leerling een begeleidingsplan. De activiteiten en adviezen die hierin zijn beschreven, helpen leerlingen met een visuele beperking om zo goed mogelijk aan het gewone onderwijs deel te kunnen nemen.
  • Daarnaast is er veel informatie te vinden op www.eduvip.nl.
Het gaat dan om didactische informatie, wet-en regelgeving, lesmateriaal, hulpmiddelen, software, zieninformatie, typtraining, kijktraining.

Visio in de buurt

Brochure AOB

Meer informatie over Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking.