Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Tevredenheidsonderzoek ambulante onderwijskundige begeleiding cluster 1

Ambulante onderwijskundige begeleiding van leerlingen met een visuele beperking: dat is de kern van wat wij doen. Dat doen we in het reguliere basisonderwijs, voortgezet onderwijs, hoger beroepsonderwijs en het speciaal onderwijs. Onze maatstaven zijn hoog. Kwaliteit is heel belangrijk. Daarom vragen we eens in de paar jaar aan leerlingen, ouders en eigen medewerkers hoe tevreden zij zijn. Zo ook in 2019. De resultaten vindt in de flyer, waarvan de tekst hieronder te lezen is. 
 
Deze flyer is gebaseerd op de resultaten van tevredenheidsonderzoeken onder ouders, leerlingen en betrokkenen binnen scholen (leraren, mentoren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren) die in opdracht van Visio en Bartiméus in 2015 en 2019 werden uitgevoerd door onderwijsadviesbureau B&T.
 

Uitkomsten: Waar zijn wij trots op?

Wij zijn er trots op dat scholen en ouders onze ondersteuning over de hele linie positiever beoordelen dan 4 jaar geleden. De werkwijze met arrangementen in cluster 1 draagt daaraan bij. Datzelfde geldt voor de doorontwikkeling van de Ambulante Onderwijskundige Begeleiding (met steeds meer handelingsgerichte adviezen en opbrengstgerichter werken).
 

Uitkomsten: Wat verdient onze aandacht?

  • Breed blijven kijken naar de ontwikkeling van kinderen en jongeren en ook bijvoorbeeld vrije tijd en toeleiding naar werk aandacht blijven geven.
  • Stimuleren van deelname aan buitenschoolse activiteiten en bijdragen aan vergroting van de arbeidsparticipatie.
  • Continueren van de doorontwikkeling.
  • Blijven doen waar we goed in zijn.
Hieronder vindt u grafieken. In de ALT-teksten van de afbeelding staat uitgebreide informatie voor voorleessoftware.

Visio en Bartiméus halen klinkende rapportcijfers. In het tevredenheidsonderzoek onder scholen scoort Visio in 2019 een 8,1, ten opzichte van een 7,9 in 2015. Voor ouders gelden scores van 8,5 in 2019 en 8,3 in 2015. Onder leerlingen behaalden Visio en Bartiméus beide jaren een 8,3.

Respons op het onderzoek: 978 scholen, 710 ouders en 142 leerlingen

Cijfers hoe wordt gecommuniceerd: onder scholen 6,0 in 2015, 6,2 in 2019. Onder ouders 6,0 in 2015, 6,3 in 2019. Onder leerlingen 6,0 in 2015 en 6,2 in 2019.
Cijfers of leerligen inzicht krijgen in eigen functioneren: onder scholen 5,4 in 2015, 5,6 in 2019. Onder ouders 5,8 in 2015, 6,1 in 2019. Onder leerlingen 5,8 in 2015 en 6,1 in 2019.
Cijfers of Visio en Bartiméus deskundig zijn: onder scholen 6,1 in 2015, 6,3 in 2019. Onder ouders 6,1 in 2015, 6,3 in 2019. Onder leerlingen 5,9 in 2015 en 5,9 in 2019.

Cijfers of wij bijdragen aan leerprestaties van leerlingen: onder scholen 5,4 in 2015, 5,4 in 2019. Onder ouders 5,5 in 2015, 5,8 in 2019. Onder leerlingen 5,8 in 2015 en 5,7 in 2019.

Cijfers of wij ouders als partner behandelen: onder scholen 6,0 in 2015, 6,2 in 2019. Onder ouders 5,9 in 2015, 6,2 in 2019.

Cijfers of wij bijdragen dat leerlingen hun leerdoelen behalen: onder scholen 5,3 in 2015, 5,6 in 2019. Onder ouders 5,5 in 2015, 5,8 in 2019. Onder leerlingen 5,7 in 2015 en 5,8 in 2019.
Cijfers of Visio en Bartiméus handelingsgerichte adviezen geven: onder scholen 6,0 in 2015, 6,1 in 2019. Onder ouders 5,9 in 2015, 6,2 in 2019. Onder leerlingen in zowel 2015 als 2019 een 6,0.
 

Contact

Bekijk op onze site de contactgegevens van onze aob in Zuid-, Midden- en Noord-Nederland en van Visio Onderwijs.

Krijg een indruk van de aob

Krijg een indruk van de aob met dit item bij Hallo Nederland. Hierin wordt Jasper gevolgd. Hij is leerling op KBS De Zonnewijzer in Dronten en ontvangt ambulant onderwijskundige begeleiding van Nanouk Scheening van Visio.
Bekijk de video op NPO Start