Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Motorische Cerebrale Visuele Inperking (CVI)

Auteur: Dr. Masoud Salavati, Kinderfysiotherapeut
Jaartal: 2017
Prijs: Gratis te downloaden

Download gratis de uitgave Motorische Cerebrale Visuele Inperking (CVI).
Download de verkorte uitgave Motorische Cerebrale Visuele Inperking (CVI).

CVI is een functionele tekortkoming in het "retrochiasmatische deel" van het visueel systeem. Hierbij gaat het om beperkingen in het visueel functioneren die niet volledig kunnen worden verklaard door het niet goed functioneren van het oog zoals de oogbewegingen, gezichtsscherpte en gezichtsveld 

Bij CVI is sprake van beperkingen in activiteiten en/of problemen in participatie in het dagelijks leven, mogelijk veroorzaakt door een of meerdere stoornissen in visuele functies. Die kunnen een gevolg zijn van al dan niet aantoonbare schade of abnormale ontwikkeling van een of meer hersendelen. CVI heeft een wisselende uitvoering van motorische activiteiten tot gevolg omdat de visuele informatieverwerking fluctueert. Hierdoor kan een herhaling van motorische activiteiten bij hetzelfde kind soms een veel betere en dan weer een slechtere uitslag laten zien. Daarom kunnen kinderen met CVI meestal op een later tijdstip een bepaalde dagelijkse vaardigheid bereiken.

Kinderen kunnen problemen ondervinden op het gebied van het herkennen van gezichten of gezichtsuitdrukkingen, voorwerpen, afbeeldingen en routes. Ook kunnen er problemen optreden op het gebied van oog-hand, oog-voetcoördinatie, dieptewaarneming en ruimtelijk inzicht.
 

Cerebrale Parese

CVI komt in een hoog percentage (30%) voor bij de groep kinderen met Cerebrale Parese (CP). Bij de groep kinderen met CP is ook vaak sprake van oculomotore stoornissen zoals een (sterk) verminderde gezichtsscherpte, gezichtsveldproblemen of crowding. Uit de recente onderzoeken blijkt dat kinderen met CP en CVI duidelijke achterstand op het gebied van functionele vaardigheden en zelfredzaamheid hebben. In de definitie van CVI dient de ICF-CY als leidraad gehanteerd te worden.
 

Doel van het motorisch CVI screeningsinstrument

Het doel van het motorisch CVI screeningsinstrument is nagaan of motorische ontwikkeling beïnvloed wordt door een visueel verwerkingsprobleem bij kinderen met CP. Hierdoor kan, indien nodig, het kind doorverwezen worden naar gespecialiseerde instellingen voor mensen met een visuele beperking. Op basis van het nadere onderzoek kan de eventuele diagnose CVI worden vastgesteld.

Wanneer een behandelaar over het motorisch functioneren van het kind twijfelt en hij denkt aan visuele problemen als oorzaak, dan wordt het kind eerst onderzocht op het uitsluiten van eventuele oogproblemen. Het motorisch screeningsinstrument is een optie als daar geen sprake van is, of wanneer de aanwezigheid van het oogprobleem onvoldoende antwoord geeft op bestaande motorische problemen.

De behandelaar van het kind vult het screeningsinstrument in. De screeninginformatie kan in het multidisciplinaire team binnen Visio gebruikt worden om vroegtijdig CVI te onderkennen. De informatie van de externe behandelaar over het motorisch functioneren kan hierbij een belangrijke aanvulling zijn.