maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Internationale projecten

In het kader van ontwikkelingssamenwerking werken we programmatisch, voor langere tijd, in een aantal geselecteerde landen binnen de volgende focusgebieden: Afrika, Midden-Oosten, Zuidoost-Europa. Samen met vitale partners uit die landen streven we naar een versterking van het hele systeem van zorg en onderwijs voor slechtziende en blinde mensen om ook op langere termijn de participatiekansen voor hen in die landen te verbeteren. Binnen deze programma’s draagt Visio ook haar specifieke expertise over.

Onze activiteiten

Internationale activiteiten zijn er vooral gericht op kennisuitwisseling met buitenlandse organisaties voor slechtziende en blinde mensen. Wij bieden:

  • scholing
  • hulp bij de opzet van zorg- en onderwijssystemen 
  • advies in beleidskwesties 
  • uitwisseling van kennis en ervaring van nieuwe ontwikkelingen.

Onze uitgangspunten

Bij het bieden van internationale hulp hanteert Visio International een aantal uitgangspunten, zoals:

  • we zoeken altijd naar oplossingen op maat
  • partner organisaties moeten zelfstandig in staat zijn de hulpverlening aan slechtziende en blinde mensen voort te zetten
  • we moedigen regionale kennisuitwisseling aan

Projecten

​Een overzicht van projecten per land waarbij Visio betrokken is.
Lees meer

Partners

Visio International werkt bij de uitvoering van projecten samen met partner organisaties in het buitenland.
Lees meer

Projectaanvragen en werkproces

Voor ieder project hebben we een lijst vragen gebaseerd op onze werkwijze. Alleen op basis van de antwoorden op deze vragen kunnen we maatwerk leveren.
Lees meer