Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Zuid-Afrika - Bona Ubuntu

De Nkosinathi foundation is zo’n prachtig voorbeeld van een kleine, superenthousiaste organisatie die midden in de samenleving staat. Die onder andere kinderen met een visuele beperking wil voorbereiden om naar school te gaan. Maar waar het simpelweg aan specialistische kennis ontbreekt om stappen daarin te zetten. Reden voor Visio International om in 2017 de samenwerking aan te gaan met de organisatie in Port Elisabeth, om samen die stappen te zetten.
 

Bona Ubuntu

Bij wet heeft Zuid-Afrika het allemaal prima voor elkaar voor mensen met een visuele beperking. Kinderen mogen naar het reguliere onderwijs. Sterker nog: dat wordt actief gepromoot. Maar er zit een groot verschil tussen papier en praktijk.

Een van de knelpunten bijvoorbeeld is dat kinderen gemiddeld pas vanaf 6 jaar worden onderzocht op een visuele beperking; mede omdat het aan kennis ontbreekt om die beperking al in een eerder stadium te herkennen. Gevolg is dat kinderen met een enorme achterstand aansluiten in het onderwijs. Als ze überhaupt al aansluiten. Want vaak laten ouders hun kinderen ‘gemakshalve’ thuis.

Kortom: de periferie is er. Het bewustzijn nog niet. Daar ligt dan ook de focus van het programma. En vandaar ook de naam: Bona Ubuntu. Bona betekent ‘zien’. Ubuntu is een term uit de Zuid-Afrikaanse filosofie die onder ander staat voor samen delen en leven in harmonie. 
 

Meer kinderen in het onderwijs

Zorg dat kinderen met een visuele beperking - en hun ouders - al vanaf jonge leeftijd professionele begeleiding krijgen, zodat zij op de juiste leeftijd kunnen starten in het onderwijs. Dat is de eerste opdracht waar de foundation in 2017 actief mee aan de slag is gegaan.

Experts van Visio hebben trainingen gegeven in vroegbegeleiding van kinderen met een visuele beperking. Professionals leren daarin hoe zij met jonge kinderen met een visuele beperking om kunnen gaan. Ook de veldwerkers in de communities – de voelsprieten van de organisatie in de wijken – hebben deze training gevolgd.

Dat die scholing effect had, blijkt onder meer uit het feit dat de kindergroep van de foundation daarna groeide, zowel in aantal jonge leerlingen als in de kwaliteit van zorgverlening. Er is zelfs in een van de communities een extra kindergroep opgericht. 
 

Draagvlak neemt toe

Mensen van soortgelijke organisaties en medewerkers van het departement van Gezondheidszorg haken aan bij de ambitie om meer kinderen onder de radar vandaan te halen. Zij steunen of volgen de low vision trainingen die Visio binnenkort gaat geven. Daardoor is een breed draagvlak aan het ontstaan om actief werk te maken van het opsporen, onderzoeken en het bieden van vroegbegeleiding aan kinderen met een visuele beperking.
 

Ouders worden actief bij het project betrokken

Ouders van kinderen met een visuele beperking zijn samen het Bona Ubuntu Bag project gestart: zij maken samen tassen. Zij verbeteren hiermee de sociaal economische situatie van hun gezin en genereren aandacht voor het programma.
 

Wat is de uitdaging de komende jaren in Zuid-Afrika?

De gehoopte impact op lange termijn is om slechtziende en blinde kinderen bewust te maken van hun mogelijkheden. Dat zij beseffen dat zij volop deel kunnen nemen aan de maatschappij, dat zij een onafhankelijk en waardig leven kunnen leiden en dat zij gelijke kansen hebben op school, op het werk en in de samenleving. Om dit te bereiken, wil het programma meer kinderen met een visuele beperking opsporen, onderzoeken en begeleiding bieden die past bij hun specifieke zorg en behoeftes.

Met het activeren van veldwerkers, ouders, leerkrachten en mensen bij de overheid is de eerste stap in die richting gezet. De uitdaging voor de komende jaren zal vooral zijn om de olievlek die er ligt nog sneller te laten groeien. En om te zorgen dat belanghebbenden in het (voorschoolse) onderwijs en de zorg elkaar vinden en gaan samenwerken.