Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Westbank - Jusur

De Westbank is een van de twee Palestijnse gebieden, hier heerst nog vaak een taboe op handicaps. Het is er nog heel vanzelfsprekend dat kinderen met een visuele beperking in het speciaal onderwijs terecht komen. Dat maakt het vaak moeilijk om als volwassene een gewaardeerde plek in de gemeenschap te veroveren. Wat die uitdaging extra lastig maakt, is dat het speciale onderwijs vooral nog in handen is van particulieren, voor wie het onderwijs een kostwinning is.
 

Jusur

Jusur is Arabisch voor brug. Doel op de Westbank is volwaardige inclusie van kinderen met een visuele beperking in de samenleving. Het programma wil daartoe een brug slaan tussen alle betrokkenen: kinderen, ouders, BASR, het revalidatiecentrum dat dit programma in de Westbank coördineert, de ministeries van onderwijs en gezondheidszorg, Al Shuruq school en het low vision centrum van AN Najah Universiteit.
 

Wat hebben we de eerste drie jaar gedaan?

BASR had de contacten, Visio de kennis. Dat hebben we gecombineerd. Dat heeft onder meer tot de volgende acties geleid:
  • Leerkrachten en revalidatiemedewerkers zijn getraind in hoe zij kinderen met een visuele beperking kunnen ondersteunen. Ook hebben zij geleerd hoe zij collega’s hierin kunnen trainen (train de trainer).
  • Er zijn protocollen opgesteld voor leerkrachten: hoe herkennen zij visuele beperkingen en naar wie verwijzen zij kinderen door?
  • Ouders zijn bij elkaar gebracht om met elkaar over het onderwerp te praten en om hen tips te geven hoe zij thuis met de beperking van hun kinderen om kunnen gaan.
  • Er zijn methodieken opgesteld om kinderen met een visuele beperking in hun ontwikkeling te volgen.
  • Er zijn onderzoeken gedaan naar aantallen. Daaruit bleek bijvoorbeeld dat er een grote groep kinderen is met een meervoudige beperking. Voor die kinderen bestaan nog geen voorzieningen.
  • Aansluitend op het vorige punt: de Al Shuruq school is als eerste particuliere school de omslag aan het maken van een speciale school voor kinderen met een visuele beperking naar een zogeheten ‘resource school’, waar ook kinderen met een meervoudige beperking heen kunnen.
  • Er zijn veel bijeenkomsten voor professionals uit de praktijk en verantwoordelijke autoriteiten van ministeries en lokale overheden. Doel van die bijeenkomsten is om de samenwerking te bevorderen; om uiteindelijk een duurzaam systeem op te zetten om mensen met een visuele beperking te kunnen ondersteunen.
 

Wat is de uitdaging de komende jaren op de Westbank?

Het fundament voor de brug ligt er: de mindset is aan het veranderen. Dat fundament is nog kwetsbaar, maar wel al sterk genoeg om te beginnen met het aanleggen van de brug. Oftewel: zorgen dat kinderen met een visuele beperking meedoen. En dan niet alleen kinderen van 6 tot 12 jaar, waar we ons de eerste drie jaar hoofdzakelijk op hebben gericht, maar kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Met als uiteindelijke doel: zorgen dat mensen met en zonder beperking de brug oversteken naar elkaar.