maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Visio Jaarbeeld 2019

Visio moet als zorginstelling voor zorg en onderwijs elk jaar verantwoording afleggen over de prestaties op het terrein van zorg- en dienstverlening, onderwijs en ondersteuning. In het meest recente verslag over 2019 is te lezen wat Visio zich heeft voorgenomen, wat er is gedaan en welke resultaten zijn bereikt. Download het jaardocument als pdf.

Jaarrekening

De Jaarrekening van Visio (het financieel verslag) is te downloaden op de site van het Ministerie van VWS. Typ in de zoekbalk bij "Instellingsnaam" in: "Koninklijke Visio". Laat het vakje "Plaats" leeg. Klik vervolgens op "Zoek" (klik niet op "Toon alles van (jaar)").

Cover van jaarbeeld 2019 - met gedicht van stadsdichter

Visio in de buurt