maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Voorstellen Natasha Harmusial

Natasha Harmusial

Natasha Harmusial-Willemse,
ombudsfunctionaris klachtopvang voor cliënten en leerlingen van Koninklijke Visio

"Graag stel ik mijzelf aan u voor. Mijn opleiding en werkervaring zijn in eerste instantie in de commerciële sector geweest. Eerst in de reclamewereld en later in de makelaardij onroerend goed. Dit lijkt nogal tegenstrijdig met het werken als ombudsfunctionaris in de zorg, maar toch zie ik veel parallellen. Ook in de reclamewereld en de makelaardij is sprake van een verlangen aan de ene kant en het vervullen van die wens aan de andere kant. Het bij elkaar brengen van wensen, ideeën, verlangens, vraag en aanbod. Zo zie ik ook het wegnemen van gevoelens van onvrede of het oplossen van een klacht: een klacht is vaak een uiting van een onvervuld verlangen. Een verlangen naar een andere weg, een andere oplossing, een vraag om persoonlijke aandacht en zorg, welke eerder niet – of niet voldoende – ervaren is. Het bij elkaar brengen van betrokkenen is mijn taak en het samen zoeken naar oplossingen om verder te kunnen gaan, dát is de uitdaging waar de cliënt/leerling (of ouders/vertegenwoordigers), de medewerker en ikzelf gezamenlijk voor staan. Samen kijken naar wat mis is gegaan en samen zoeken naar herstel en de weg vooruit."

Voor contact: klacht@visio.org
Telefoonnummer 088 585 85 52 / 06 469 389 78