maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Veranderingen in de zorg

In de zorg gaat er veel veranderen. Zorg die nu in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) geregeld is, gaat over naar:
  • Zorgverzekeringswet (Zvw) 
  • Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015)en Jeugdwet (JW)

Meer informatie 

Visio in de buurt

Brochure

In deze algemene brochure vindt u informatie over dienstverlening van Koninklijke Visio aan mensen met een visuele beperking.