Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

“We willen eerder bij mensen op hun pad komen”

30-10-2023
Vandaag, 30 oktober, is het de Dag van de Zorg van Morgen. Een goed moment om ook bij Visio stil te staan hoe de zorg van mensen met een visuele beperking er in de toekomst uit zal zien. Mensen sneller en eenvoudiger helpen, bijvoorbeeld door goede voorlichting en digitale zorgprogramma’s. Zo wil Visio meer slechtziende en blinde mensen gaan bedienen. Dat moet ook wel, want in 2040 is hun aantal ruim drie keer zo groot als nu. Bestuurders Margreeth Kasper de Kroon en Annelies Versteegden van Visio denken daar met vele collega's natuurlijk al langer over na. In dit artikel gaan ze daar dieper op in. 
Bestuurders Margreeth Kasper de Kroon en Annelies Versteegden van Visio staan in de buitenlucht
“We willen meer blinde en slechtziende mensen helpen door eerder op hun pad te komen”, zegt Margreeth Kasper de Kroon, bestuurder van Visio. Mensen belanden vaak pas bij Visio als hun visuele beperking ze ernstig in de weg zit: ze redden zich thuis niet meer, verliezen hun baan of krijgen een depressie. “Als mensen eerder bij ons komen, zijn ze misschien al geholpen met eenvoudige adviezen. Dat kan veel leed voorkomen.”
 

Meedoen mogelijk blijven maken

De missie van Visio is: meedoen mogelijk maken. Dat doen we vooral door mensen individueel te ondersteunen. Maar we willen ook gaan voorkómen dat mensen specialistische zorg nodig hebben. Er komen namelijk steeds meer ouderen bij, en dus meer slechtziende en blinde mensen. En bij kinderen veroorzaakt schermgebruik meer oogafwijkingen. “De vraag naar onze zorg zal over tien jaar meer dan verdriedubbelen”, zegt bestuurder Annelies Versteegden. “We hebben niet genoeg medewerkers om al die mensen te helpen zoals we dat nu doen. Het moet dus anders.” 
 

Meer mensen helpen

In de strategie van Visio staat hoe we met hetzelfde aantal medewerkers meer mensen willen gaan helpen. Het draait om “stepped care”, ofwel “getrapte zorg”: hulp die licht is als dat kan, en zo zwaar als iemand nodig heeft. Visio heeft daarvoor al nieuwe oplossingen bedacht. Zoals het Kennisportaal, een website met praktische adviezen over bijvoorbeeld sporten met een visuele beperking, of slim gebruik van de mobiele telefoon. Deze trekt al bijna 10.000 bezoekers per maand. Voor extra uitleg kunnen mensen online lessen (“webinars”) volgen of een podcast luisteren. “Uit een enquête blijkt dat 17 procent van de bezoekers daardoor geen gespecialiseerde zorg nodig heeft”, zegt Versteegden.
 

Samenwerking met andere organisaties

Mensen moeten daarvoor wel op tijd de weg naar Visio vinden. Heel belangrijk in het plan is dan ook samenwerking met andere organisaties, zoals scholen, andere zorgaanbieders en gemeenten. Visio wil hen helpen oogproblemen te herkennen. En hen adviseren en trainen om hun slechtziende leerlingen, cliënten of inwoners te helpen. “Als iemand moeilijk te begrijpen gedrag vertoont, of telkens valt, zou het maar zo kunnen zijn dat diegene slecht ziet”, zegt Kasper de Kroon. Organisaties moeten zowel in hun werkwijze als hun gebouwen meer rekening houden met problemen met het zien. Door simpele aanpassingen – bijvoorbeeld looplijnen, kleurcontrasten en een goede lichtinval – kunnen mensen makkelijker zelf hun weg vinden. Versteegden: “Er is bewustwording nodig: hoe maken we de wereld een beetje meer toegankelijk?”
 

Specialistische zorg vereenvoudigen

Visio wil zorg dus zoveel mogelijk voorkomen en deels verplaatsen naar andere organisaties. Toch zullen nog altijd meer mensen specialistische zorg nodig hebben. Daarom moet Visio ook die zorg zo eenvoudig mogelijk aanbieden, zegt Kasper de Kroon. Bijvoorbeeld door meer standaardbehandelingen te gebruiken. “Uit onderzoek binnen Visio blijkt dat een klein aantal interventies goed werkt bij bijna alle mensen, ongeacht hun precieze aandoening.” Ook kan een deel van de zorgverlening digitaal. Zo is er al een online fietstraining voor kinderen. Een andere vernieuwing is om de revalidatie te beginnen met een huisbezoek, in plaats van met uitgebreide testen (diagnostiek), zoals dat nu gebeurt. Tijdens het huisbezoek bespreekt de zorgverlener van Visio wat de cliënt zelf wil leren, en welke praktische adviezen en algemene (online) trainingen daarbij alvast kunnen helpen.
 

Passend pakket maken

Dit alles vraagt een omslag in het denken van medewerkers. “Iedereen bij Visio is ontzettend gedreven en wil het beste voor de cliënt. En dat moeten we vasthouden”, benadrukt Kasper de Kroon. “Maar het is niet altijd nodig alles te doen wat wij kunnen. We moeten meer gaan kijken: wat heeft iemand op dit moment nodig om verder te kunnen?” Versteegden: “Dat betekent niet dat het werk makkelijker wordt. Het is soms juist moeilijk om het eenvoudig te houden. We moeten onze expertise in een passend pakketje gaan verpakken, soms voor de cliënt, soms voor andere professionals. Maar juist door onze specialistische kennis weten wij wat de belangrijkste dingen zijn. Daarom is het ook onmisbaar dat wij zelf kennis blijven ontwikkelen en toepassen.”
 

Verandering voor cliënten

Het betekent ook een verandering voor cliënten en mantelzorgers, beseffen de bestuurders. Versteegden: “Sommige mensen zullen heel blij zijn, want ze krijgen veel sneller advies. Anderen zullen eraan moeten wennen dat ze niet even langs kunnen komen of dat ze het eerst zelf moeten doen. Maar het kan gewoon niet anders meer.”
 

Meer baten dan kosten

Al deze plannen vragen om een investering. De bestuurders zijn dan ook in gesprek met diverse partijen zoals zorgverzekeraars, gemeenten en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Investeringen zijn onder andere nodig om het Kennisportaal uit te breiden, digitale zorgprogramma’s te maken en kennis te blijven ontwikkelen. “Het is nog wel lastig om preventie en lichtere zorg betaald te krijgen, want hoe bewijs je dat dankzij jouw hulp iemand níet is gevallen? Dat probleem geldt in de hele zorg”, zegt Kasper de Kroon. Maar de baten zijn veel groter dan de kosten, onderstreept ze. “Mensen die dankzij onze hulp een betaalde baan vinden of houden, hebben geen uitkering en toeslagen nodig. De zorgkosten dalen als mensen niet vallen, vereenzamen of helemaal vastlopen. Uiteindelijk levert onze zorg heel veel op.”