Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Uitspraak rechter eerste stap naar reële tarieven voor zorg aan mensen die slechtziend of blind zijn

02-10-2020

Zorgkantoren moeten de inkoopprocedure stopzetten en reële tarieven hanteren. Zo heeft de rechtbank in Den Haag gisteren geoordeeld in een kort geding dat Koninklijke Visio, Bartiméus en Robert Coppes Stichting hebben aangespannen tegen zorgkantoren over het nieuwe inkoopbeleid voor de langdurige zorg. Deze organisaties voor mensen met een visuele beperking zien de uitspraak als een goede eerste stap richting reële tarieven. Maar er is nog meer nodig om te komen tot tarieven die de kosten van onze zorg dekken.

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag verbiedt de zorgkantoren om de voorgenomen inkoopprocedure voor 2021 voort te zetten. De rechter vindt dat de vijf zorgkantoren kortingen op de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) moeten kunnen onderbouwen. Naar het oordeel van de rechter zijn de zorgkantoren daar niet in geslaagd. Zij hebben niet aangetoond dat de voorgestelde tarieven reëel en goed onderbouwd zijn. Daarom zijn de eisende zorgaanbieders in het gelijkgesteld.

Koninklijke Visio, Robert Coppes Stichting en Bartiméus, de drie gespecialiseerde aanbieders voor de visuele zintuigelijke zorg in Nederland, hebben de voorzieningenrechter gevraagd te bepalen dat de zorgkantoren in 2021 geen enkele korting op de tarieven van de NZa mogen toepassen. Omdat het om een kort geding gaat, vindt de rechter het echter niet zijn taak om vast te stellen hoe hoog de vergoedingen van de zorgkantoren precies moeten zijn.

Hoewel Koninklijke Visio, Bartiméus en Robert Coppes Stichting vinden dat de rechter hier verder had kunnen gaan, beschouwen zij de uitspraak wel als een fundament voor de vaststelling van kostendekkende tarieven. De rechter heeft vastgesteld dat Koninklijke Visio, Bartiméus en Robert Coppes Stichting last resort-aanbieders met heel specifieke cliënten zijn. Ook heeft de rechter erkend dat de NZa specifiek voor onze sector onlangs kostendekkende tarieven voor 2021 heeft vastgesteld.

De sector voor mensen met een visuele beperking beraadt zich op vervolgstappen. Bezien wordt hoe samen met de zorgkantoren toch gewerkt kan worden naar reële, kostendekkende tarieven voor deze drie zorgaanbieders.

Over Koninklijke Visio, Bartiméus en Robert Coppes Stichting


Visio, Bartiméus en Robert Coppes Stichting hebben al jaren een belangrijke rol in het ontwikkelen van expertise en kennis om de best mogelijke zorg en ondersteuning te bieden aan mensen met een visuele beperking. Wij zetten onze kennis en expertise in binnen onze revalidatie, zorg en onderwijs en we stellen het ter beschikking aan andere partijen. Lees meer over:
  • Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen op visio.org.
  • Bartiméus, voor alle mensen die slechtziend of blind zijn op bartimeus.nl.
  • Robert Coppes Stichting voor mensen met een visuele beperking en bijkomende problemen op robertcoppes.nl.

Visio in de buurt

Over Visio

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen.