maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Koninklijke Visio kiest andere bestuurssamenstelling

01-10-2018
De Raad van Toezicht van Koninklijke Visio heeft de voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer Marten de Bruine, verzocht om na bijna 13 jaar zijn functie per 1 januari 2019 neer te leggen. De aanleiding is dat de organisatie in een nieuwe fase komt. "Koninklijke Visio is enorm in verandering, en daarbij past een andere bestuurssamenstelling", stelt de voorzitter van de Raad van Toezicht, Erry Stoové.

Koninklijke Visio is een landelijke expertiseorganisatie voor slechtziende en blinde mensen. De bestuurlijke continuïteit wordt geborgd door Heleen Griffioen, lid Raad van Bestuur. Daarnaast zal op korte termijn worden voorzien in de benoeming van een waarnemend voorzitter en wordt de procedure voor de definitieve opvolging uitgezet.

“De uitdagingen in zorg en onderwijs zijn groot. Onze cliënten en leerlingen hebben andere verwachtingen. De zorg moet steeds doelmatiger, en dit vergt meer dan ooit toekomstgericht bestuur. Wij danken de heer De Bruine voor zijn inzet gedurende de dertien jaar waarin hij de organisatie in voor- en tegenspoed heeft geleid. Wij nemen uiteraard op gepaste wijze afscheid,” stelt de heer Stoové. De heer De Bruine legt per 1 oktober zijn bestuurlijke taken neer.

"Er is een tijd van komen en van gaan. Ik heb groot respect voor alle collega's van wie ik afscheid neem. Er zijn belangrijke stappen gezet in een roerige tijd. Koninklijke Visio is klaar voor een volgende fase en zal daar onder nieuwe leiding ook zeker succesvol in zijn. Ik ga mij oriënteren op de toekomst. Ik dank alle collega's voor hun inzet en wens hen heel veel succes," reageert Marten de Bruine.

Visio in de buurt

Over Visio

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen.