Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Elf vrijwilligers geschoold tot “Taalcoach voor blinde en slechtziende migranten”

26-11-2018

Wethouder Sociale Zaken van Den Haag Bert van Alphen heeft vrijdagmiddag 16 november in de Schildershoek het certificaat “Taalcoach voor blinde en slechtziende migranten” uitgereikt aan elf geschoolde vrijwilligers van Beter zien anders kijken. Onder hen ook vrijwilligers van Taal aan Zee. Adviesmedewerkers van Visio Revalidatie & Advies Den Haag hebben hen onder meer een middag voorlichting gegeven.

Uitreiking certificaten door wethouder Bert van AlphenTaal de sleutel

Er leven naar schatting enkele honderden blinde en slechtziende migranten die het Nederlands niet of slecht beheersen in Den Haag. Velen van hen leven in sociaal en maatschappelijk isolement. Taal speelt daarin een sleutelrol. Tonny Van Breukelen heeft de vrijwilligers in zeven bijeenkomsten getraind. Zij kunnen het Nederlands als tweede taal aan migranten via individueel onderwijs aanbieden. Daarin staat ook het gebruik van hulpmiddelen centraal. Een aantal vrijwillige taaldocenten is ook zelf slechtziend en dus ervaringsdeskundig in het omgaan met de beperking.

Inhoud cursus

De taalcoaches hebben tijdens de cursus kennisgemaakt met:

  • de verschillende lees- en schrijfhulpmiddelen voor mensen met een visuele beperking.
  • oogaandoeningen en de directe gevolgen voor het volgen van onderwijs.
  • didactische werkvormen die bruikbaar zijn tijdens het lesgeven aan blinde en slechtziende mensen.

Blinde en slechtziende migranten kunnen door hun beperking en intensief gebruik van hulpmiddelen niet altijd de taal leren binnen het reguliere onderwijs. Er zijn onder de titel Bloemen aan Zee ambitieuze plannen gepresenteerd aan de gemeente Den Haag om daar verandering in te brengen. Diverse Haagse organisaties in de zogeheten taalketen gaan daarin samenwerken. Deze scholing van de taalcoaches vormt daarvan het begin.

Meer informatie

De cursus is georganiseerd door de stichting Beter Zien Anders Kijken en gefinancierd door het Oogfonds. Nieuwe cursisten en andere belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de programmaleiding van Bloemen Aan Zee via de site Beter zien anders kijken.