maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

“Kijk wat kan”: onderwijs voor kinderen met een Ernstige Meervoudige Beperking

28-03-2018
Eind januari is het curriculum “Kijk wat kan!” gepresenteerd tijdens het congres “Kijk wat kan met EMB” in Vries. Tijdens een van de workshops werden de methodiek en de leerlijnen toegelicht. Het curriculum is daar enthousiast ontvangen. Veel bezoekers van het congres, die werken met deze doelgroep gaven aan belangstelling te hebben voor het gebruik ervan. Het curriculum “Kijk wat kan!” is daarom nu ook aan te vragen in digitale vorm (pdf) via de webshop op de website van Visio.
 
"Elk kind heeft recht op onderwijs". Het helpt kinderen zich voor te bereiden op werk/dagbesteding, een woonomgeving, de samenleving en vrijetijdsbesteding. Dit sluit aan bij de visie van Visio Onderwijs: "Perspectief voor ieder kind".

Vanuit deze visie hebben Visio Onderwijs Haren en Visio De Heukelom zes praktische leerlijnen gemaakt voor leerlingen met een ontwikkelingsniveau van 0-2 jaar. Hierin staan werkdoelen per leergebied en oplopend in ontwikkelingsniveau. Hiermee krijgen kinderen en jongeren met een (zeer) ernstige meervoudige beperking, waaronder een visuele, de kans om zich in de volle breedte te ontwikkelen. 
 
De werkdoelen voor leerlingen met het uitstroomperspectief belevingsgerichte dagbesteding zijn onderverdeeld in de volgende leerlijnen:
  1. Basale ontwikkeling
  2. Speel- en leergedrag
  3. Motoriek
  4. Zintuigelijke ontwikkeling
  5. Communicatie
  6. Wereldverkenning
Bij de leerlijnen is een bijlage gemaakt met een beschrijving van de methodiek “Kijk wat kan!” zodat zorgonderwijsgroepen deze kunnen gebruiken als onderlegger of informatiebron. Bij het kindercentrum in Haren wordt de werkwijze succesvol toegepast in de Onderwijs-Ontwikkel-Groepen (OOG), waar leerlingen 50% onderwijs krijgen en 50% behandelingen en verzorging.

Visio in de buurt

Over Visio

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen.