maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn an uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Nieuwe leden gezocht voor de Domeinraad Revalidatie & Advies

05-06-2018
De zorgaanbieder Koninklijke Visio, werkzaam in geheel Nederland en bestaande uit onder meer drie directoraten Revalidatie & Advies, heeft recent besloten tot wijziging van de structuur van de medezeggenschap. Dit met het doel de stem van de cliënt nog beter te laten doorklinken bij het bepalen van beleid ten gunste van de huidige en de toekomstige cliënt. Op 28 februari ging daartoe de Domeinraad van start, gevormd door afgevaardigden uit de drie directoraten met daarbij een aanvullende afvaardiging namens Visio Het Loo Erf. De raad bestaat uit elf leden. Conform het rooster van aftreden zullen de komende tijd vijf leden terugtreden.
 

Wat doet de Domeinraad Revalidatie & Advies?

De Domeinraad Revalidatie & Advies behartigt de belangen van de cliënten van Koninklijke Visio. 
De raad doet dit door het bestuurlijk handelen te toetsen aan het beleidsplan, zijn jaarlijkse werkplan, de jaarlijks op te stellen jaarplannen op directieniveau, de begroting en de beleidsbeslissingen, voor zover die betrekking hebben op zaken die de cliënten aangaan. 

Daarbij brengt de raad, waar nodig, gevraagd of ongevraagd advies uit. De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) geeft daartoe wettelijk erkende bevoegdheden.
De Domeinraad Revalidatie & Advies komt zes keer per jaar bijeen op verschillende Visio-locaties.
                          

Wat verwachten wij?

  • U heeft minimaal een mbo/hbo werk- en denkniveau 
  • U beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en u houdt er van om in teamverband resultaatgericht, tactvol en standvastig aan de slag te gaan. U stelt hierbij altijd het collectieve belang van de cliënten voorop
  • U beschikt over bestuurlijk inzicht en bent constructief en flexibel ingesteld en in staat om             beleidsstukken te lezen en hierover een visie te vormen, met name vanuit het cliëntenperspectief
  • U kunt zich inleven in de belangen van cliënten, maar ook afstand nemen van persoonlijke  ervaringen en belangen
  • U bent positief kritisch, evenwichtig en doortastend en beschikt naast tact en inlevingsvermogen over een vleugje humor
  • U beschikt over voldoende vaardigheden waar het gaat om het verwerken van informatie binnen een beperkte tijd
  • U kunt gemiddeld vier uur per week besteden aan uw werk in de Domeinraad Revalidatie & Advies. U kunt omgaan met vertrouwelijke informatie.
Een financiële achtergrond strekt tot aanbeveling.
 
De landelijke Domeinraad vertegenwoordigt alle cliënten van Koninklijke Visio Revalidatie & Advies. Deze Domeinraad streeft er dan ook naar om qua samenstelling een geografische afspiegeling te zijn, waarbij we bovendien streven naar een afspiegeling van de diverse doelgroepen. 
 
Om in aanmerking te komen dient u in de afgelopen vijf jaar cliënt of naaste van een cliënt van Koninklijke Visio te zijn geweest. Uiteraard hebt u kennis van en interesse in de maatschappelijke belangen van mensen met een visuele beperking.
 

Wat bieden wij?

Wij bieden een interessante en afwisselende functie binnen de Domeinraad Revalidatie & Advies van Koninklijke Visio. Vanuit deze Domeinraad  zijn leden in de Centrale Cliëntenraad vertegenwoordigd.
Er is sprake van een vastgestelde vacatievergoeding. Daarnaast worden reiskosten op basis van een vergoeding per kilometer verrekend.
 
Inlichtingen over de vacature zijn te verkrijgen bij de heer B. van Treek, voorzitter van de Domeinraad Revalidatie & Advies via 06 53 83 21 79.
Uw schriftelijke reactie met motivatie en zo mogelijk vergezeld van een CV kunt u tot uiterlijk 26 juni 2018, bij voorkeur digitaal, sturen aan de Domeinraad Revalidatie & Advies van Koninklijke Visio: DomeinraadRenA@visio.org

Visio in de buurt

Over Visio

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen.