Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn an uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Erkenning Visio expertiseorganisatie

27-12-2018
In oktober heeft Visio voor het programma Expertisefunctie Zintuigelijk Gehandicapten (ZG) een verzoek ingediend bij ZonMW om in aanmerking te komen voor een erkenning als ZG-expertiseorganisatie. De zorg en ondersteuning van mensen met een zintuiglijke beperking vragen om specifieke kennis en deskundigheid. Binnen de organisatie is veel specialistische kennis en expertise in huis en professionals werken voortdurend aan nieuwe methodieken en producten.


Onder de indruk van het erkenningsverzoek

Joost Heutink, directeur Kennis, Expertise & Innovatie, ontving de officiële erkenning per briefpost.
“Met genoegen” laat de commissie expertisefunctie ZG deze maand weten een positief oordeel te geven. De programmacommissie was onder de indruk van het erkenningsverzoek van Visio. De erkenning betreft de periode 2018 – 2022.
 

Cliëntgebonden onderzoek en innovatie

In het erkenningsverzoek toont Visio aan een jarenlange traditie te hebben in het opzetten en uitvoeren van zorggestuurd en/of cliëntgebonden wetenschappelijk onderzoek en innovatie, in samenwerking met (inter)nationale universiteiten en hogescholen.

Om expertiseorganisatie te zijn bouwde Visio een kennisinfrastructuur. In cijfers (2017) zien de uitkomsten hiervan er als volgt uit:
 • 5 expertiseprogramma’s
 • 80+ projecten binnen de programma’s
 • 15+ (wetenschappelijke) onderzoeken
 • 15+ publicaties n.a.v. onderzoek met betrokkenheid van Visio
 • 8 implementatieprojecten
 • 16 expertisegroepen
 • 6 internationale programma’s
 • 6 Europese projecten
 • 8 internationale congressen
 • 65+ professionals in de rol van projectleider/voorzitter
 • 450+ unieke medewerkers betrokken bij expertise
 

Meedoen mogelijk maken

De verantwoordelijkheid voor het borgen van de kennisinfrastructuur ligt door de waardering (blijvend) bij Visio, waarbij sprake is van een wisselwerking tussen onderzoek, beleid en praktijk. Daarnaast vervult zij, in consortiumverband met partners als Bartiméus en de Robert Coppesstichting, een regierol in de ontwikkeling, indiening en uitvoering van meerjarige deelsectorplannen en programmalijnen.

Visio kan door de erkenning verder in het ontwikkelen en delen van (inter)nationale kennis voor mensen met een visuele beperking. Met als uiteindelijke doel "meedoen mogelijk" te maken! 

Visio in de buurt

Over Visio

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen.