Visio.org maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Akkoord Lees meer over cookies

Cliëntenraad Visio Het Loo Erf zoekt contact met u

11-10-2017
De cliëntenraad zoekt contact met u, cliënt van Visio Revalidatie & Advies Noord en Intensief (Visio Het Loo Erf, VHLE). De raad zet zich in voor uw belangen. Ook hebben zij regelmatig overleg met de directeur. De cliëntenraad adviseert de directie gevraagd en ongevraagd. Contact met u is daarvoor van cruciaal belang.

De raad is telefonisch bereikbaar via 06 27 36 96 34.
 

Enkele recente projecten en adviezen van de cliëntenraad

  • In gesprek met de directeur over een passend alcoholbeleid bij VHLE. Dit naar aanleiding van een door de cliëntenraad uitgebracht gevraagd advies op het nieuwe alcoholbeleid dat vorig jaar is ingevoerd. De cliëntenraad sprak zich negatief uit over het beleid.
  • Ongevraagd advies aan de directeur over de revalidatiezomerweek voor kinderen van Revalidatie & Advies Noord. Om alle kinderen voor deze week uit te nodigen en mee te laten doen adviseert de cliëntenraad aan de directeur om hiervoor contact te zoeken met Visio Onderwijs.
  • De raad heeft zich gebogen over de veiligheid (BHV-oefeningen en Visio-gebouwen).
  • De raad heeft nieuwe revalidatiemogelijkheden besproken.
  • Vernieuwing van de medezeggenschap bij Visio. Wat betekent dat voor u als cliënt?
De cliëntenraad heeft sinds kort ook nauwer contact met de Ondernemingsraad. Zo kan de raad sneller inspelen op actuele ontwikkelingen die spelen rondom direct contact met Visio-medewerkers.
 
Geert van Delden (voorzitter) geert.vandelden@ziggo.nl
Nico Smits (secretaris) n.smits5@upcmail.nl

Visio in de buurt

Over Visio

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen.