maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

ProRail, Oogvereniging en Visio werken samen aan toegankelijke stations

08-06-2017
ProRail, de Oogvereniging en Visio gaan een langdurige samenwerking aan om de stations in Nederland toegankelijk te maken voor mensen met een visuele beperking. Het programma Toegankelijkheid van ProRail vormt hiervoor de basis met verlichting als specifiek aandachtspunt. De complexiteit van de materie maakt dat Visio ProRail hierin adviseert. Via de Oogvereniging wordt de doelgroep van mensen met een visuele beperking actief betrokken. Op deze manier kunnen de vereiste kennis over en behoeften van de doelgroep direct toegepast worden. Om de samenwerking te bekrachtigen, ondertekenden de drie partijen op donderdag 8 juni een samenwerkingsconvenant.
 

Richtlijnen toepassen in het belang van reizigers met een visuele beperking

“Verlichting en het toegankelijk maken van stations voor reizigers met een visuele beperking is best lastig, zeker bij bestaande stations”, zegt Tjebbe Ruskamp, projectmanager bij ProRail, afdeling Stations & Transfer. Er is spanning tussen wetgeving die meer verlichting eist en duurzaamheidseisen die juist minder licht voorschrijven. “Visio adviseert ons hoe we de bestaande richtlijnen kunnen toepassen in het belang van mensen met een visuele beperking. Visio deelt dit advies met de Oogvereniging, zodat deze daarover een gebruikersstandpunt kan bepalen.”
Alle stations worden door ProRail in de komende jaren voorzien van duurzame ledverlichting. Per station wordt met inzet van de kennis en ervaring van Visio en de Oogvereniging maatwerk geleverd om de toegankelijkheid te optimaliseren zonder onnodig veel licht te produceren.
 

Naast verlichting ook aandacht voor toegankelijkheid in brede zin

Wim van Damme, klinisch fysicus bij Visio vult aan: “Er zijn veel verschillende oogafwijkingen, waardoor het lastig is om generieke maatregelen te bedenken. Maar we zetten ons in om voor een zo groot mogelijke groep de toegankelijkheid te optimaliseren. Naast verlichting op diverse plekken op de stations richten we ons bovendien op trappen, hoogteverschillen, bewegwijzering en kleur- en contrastgebruik. Ook zoeken we contact met gemeenten om knelpunten in de aansluiting van het station op de omgeving te bespreken.”
Ingeborg van der Pijl, themacoƶrdinator Mobiliteit & Toegankelijkheid bij de Oogvereniging: “De meerwaarde van de betrokkenheid van de Oogvereniging is dat we nadrukkelijk het gebruikersperspectief vertegenwoordigen. Dit is best een lastige opgave als het om verlichting gaat. Je kunt dit nooit voor iedereen helemaal goed doen. Bij de gebruikerstests die we uitvoeren werken daarom mensen met verschillende oogaandoeningen mee.” 

Visio Zicht op Toegankelijkheid

Visio Zicht op Toegankelijkheid adviseert over visuele toegankelijkheid bij ontwerp, bouw of verbouw van binnen- en buitenruimten. Onze adviseurs hebben expertise opgebouwd o.a. in de dagelijkse praktijk. Zij kennen de ervaringen van slechtziende en blinde mensen en weten hun behoeften.
Lees meer over Visio Zicht op Toegankelijkheid

Visio in de buurt

Over Visio

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen.