Visio.org maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Akkoord Lees meer over cookies

Project Programmeren voor leerlingen met een visuele beperking

20-04-2017
Om als leerling succesvol te kunnen deelnemen aan de maatschappij van de toekomst is het noodzakelijk competenties op te doen passend bij deze maatschappij. Programmeren wordt net zo belangrijk als taal en rekenen. Om die reden hebben de TU Delft, Saxion Hogeschool in Deventer en Koninklijke Visio de handen ineengeslagen. Zij willen dat ook leerlingen met een visuele beperking leren programmeren op een leuke en uitdagende manier.
 

Doel project

Voor goedziende kinderen bestaan er al een leerlijn, lesmethode en lesmateriaal om op een leuke manier kennis te maken met programmeren. Maar voor leerlingen met een visuele beperking is er geen geschikt en toegankelijk materiaal beschikbaar. Het project Programmeren voor leerlingen met een visuele beperking moet hier verandering in brengen. Het project wil dat alle slechtziende en blinde leerlingen uit het regulier basisonderwijs en normaal lerende kinderen uit het Visio speciaal onderwijs in staat zijn om op een leuke en uitdagende manier te leren programmeren. Hierbij leren zij zoveel mogelijk op eenzelfde manier als hun goedziende leeftijdsgenoten (“design for all”).
 

Resultaat

Het project levert de volgende resultaten op:
  1. Een toegankelijke leerlijn programmeren  
  2. Een toegankelijke lesmethode en lesmateriaal
  3. Implementatie van de leerlijn, lesmethode en lesmateriaal, evenals een effectmeting van de leerlijn.          
 

Artikel in Vives

Op drie dinsdagochtenden in januari zijn programmeerlessen uitgeprobeerd bij de slechtziende brugklassers van Visio Onderwijs in Rotterdam. Hiervan is een artikel verschenen in Vives, vaktijdschrift over (ict-)vernieuwingen in het onderwijs. Geschreven door Carla Desain, zelfstandig (onderwijs)journalist.

Oproep!

Het projectteam wil ook op andere scholen onderzoeken wat visueel beperkte leerlingen nodig hebben om te leren programmeren. Heb je slechtziende of blinde leerlingen in je klas? En heb je ervaring met of ideeën over programmeerlessen? Laat het ons weten!

Stuur een mail naar de projectleider wendyvoorn@visio.org

Visio in de buurt

Over Visio

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen.