Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Radboud Universiteit en Koninklijke Visio intensiveren samenwerking

14-10-2016
De Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit en Koninklijke Visio willen de diagnose, begeleiding en participatie van mensen met een visuele (meervoudige) beperking verbeteren op basis van wetenschappelijke kennis. Dit doen ze door een betere wederzijdse afstemming van onderzoeksactiviteiten gericht op deze doelgroep. Deze gezamenlijke visie bevestigen zij door de reeds bestaande samenwerking op het gebied van onderzoek en onderwijs te bekrachtigen en intensiveren. Prof. dr. D.H.J. Wigboldus, decaan Faculteit der Sociale Wetenschappen en drs. M. de Bruine, voorzitter Raad van Bestuur Visio ondertekenden op donderdag 13 oktober een samenwerkingsovereenkomst.
 Foto ondertekening samenwerkingsverband Radboud Nijmegen en Visio
Ontwikkelingen binnen het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs bieden nieuwe mogelijkheden voor het versterken van de samenwerking met kennispartners zoals Visio. Tegelijkertijd bestaat binnen Visio een groeiende behoefte om te participeren in wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de revalidatie met als doel het verwetenschappelijken van de grondslagen van het vakgebied. De intensivering van de samenwerking biedt een directe mogelijkheid om de integratie van kennisontwikkeling met praktisch handelen te bevorderen.

Betere afstemming en begeleiding door intensiveren samenwerking

Enkele projecten waarin Visio en de onderzoeksgroep Beweging in Zicht momenteel samenwerken zijn: het bevorderen van spelen en sociale interacties van kinderen met een visuele beperking door middel van “smart toys”; onderzoek naar een mogelijke knik in de ontwikkeling van blindgeboren kinderen; het ontwikkelen van een test voor onderzoek naar autisme bij mensen met verstandelijke en zintuiglijke beperkingen, en het aanpassen van het observatie-instrument Tactiel Profiel aan de mogelijkheden van kinderen met meervoudige beperkingen.
 
De intensivering van de samenwerking uit zich onder andere in het instrueren van medewerkers van Visio door de Radboud Universiteit bij het uitvoeren van de toegepaste onderzoek- en innovatieprojecten. Visio biedt op haar beurt de mogelijkheid aan studenten en promovendi van de universiteit om een wetenschappelijk onderzoeksproject uit te voeren in het kader van hun opleiding. Ook kunnen beide organisaties op verzoek over en weer onderwijs verzorgen.

Leerstoel Visuele en lichamelijke beperkingen

2009 bij het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit Nijmegen. Visio is een van de initiatiefnemers. Leerstoelhouder is prof. dr. Bert Steenbergen, die met zijn inaugurele rede getiteld “Beweging in Zicht” zijn ambt heeft aanvaard.
Lees meer over de leerstoel

Onderzoeksgroep Beweging in Zicht

De missie van de onderzoeksgroep Beweging in Zicht is het vergroten van kennis over lichamelijke en visuele beperkingen in relatie tot leren en gedrag en de mechanismen die hierbij een rol spelen. Dit doet de onderzoeksgroep door onderzoek te doen bij kinderen en jongeren met en zonder beperkingen
Lees meer over Beweging in Zicht

Visio in de buurt

Over Visio

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen.