Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Kijkstrategietraining heeft positief effect op mobiliteit van mensen met hemianopsie

17-10-2016
Een kijkstrategietraining heeft positieve effecten op mobiliteitsgerelateerde activiteiten en participatie van mensen met halfzijdige gezichtsvelduitval. Dat is één van de conclusies uit het promotieonderzoek van Gera de Haan naar homonieme hemianopsie. Zij deed haar onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met Koninklijke Visio en Bartiméus, en met subsidie van Stichting InZicht. Op donderdag 27 oktober om 14.30 uur verdedigt Gera haar proefschrift “Homonymous Hemianopia, Impact on Daily Life and the Effects of Scanning Training on Mobility” in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen (Broerstraat 5).
 

Hemianopsie en mobiliteit

Bij hemianopsie of halfzijdige gezichtsvelduitval is de linker- of rechterhelft van het visuele veld uitgevallen. In veel gevallen hebben mensen met hemianopsie moeite om voldoende overzicht te krijgen van de omgeving waarin zij zich bevinden. Dit kan met name in mobiliteitssituaties, zoals tijdens lopen en fietsen problemen geven. Gelukkig worden steeds meer compensatietrainingen ontwikkeld. Hiermee kunnen mensen met hemianopsie de gezichtsvelduitval leren compenseren. Deze trainingen zijn echter nog onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd en nog nauwelijks beschikbaar in de revalidatie.
 

Belangrijke bevinding

Een belangrijke bevinding binnen het onderzoek is dat de kijkstrategietraining positieve effecten heeft op mobiliteitsgerelateerde activiteiten en participatie. Informatie links en rechts van de persoon wordt na training beter opgemerkt. Daarbij blijft er genoeg (of zelfs meer) aandacht over voor het uitvoeren van een gelijktijdige taak, zoals een gesprek voeren tijdens het lopen.
 

Overige resultaten

Het onderzoek beschreven in het proefschrift heeft bijgedragen aan onze kennis over de invloed van hemianopsie op het dagelijks leven en in het bijzonder op de mobiliteit. Een overzicht van de literatuur over hemianopsie is nu beschikbaar, dat als naslagwerk of als startpunt voor verder onderzoek gebruikt kan worden. Het patiëntonderzoek heeft geresulteerd in een overzicht van de klachten die hemianopsie in het dagelijks leven geeft, in kennis over de gevolgen van hemianopsie voor autorijden en in een wetenschappelijk onderbouwde trainingsmethode voor het verbeteren van de dagelijkse mobiliteit. Deze training is overigens met succes geïmplementeerd bij Visio en Bartiméus. Ook vanuit het buitenland is er veel belangstelling voor. Gezocht wordt naar middelen om een internationaal aanbod mogelijk te maken.
 

Meerwaarde voor de praktijk

Visio is er, samen met onderzoeker Gera de Haan, van overtuigd dat het onderzoek en het proefschrift bijdragen aan betere diagnostiek en trainingsmethoden voor mensen met gezichtsvelduitval. Met als uiteindelijke doel om de mobiliteit, deelname aan de maatschappij en kwaliteit van leven voor hen te verbeteren.

Onderzoek Kijkstrategietraining Hemianopsie

Heeft een kijkstrategietraining positieve effecten op de mobiliteit van mensen met halfzijdige gezichtsvelduitval (hemianopsie)? En wat is de impact van deze aandoening op het dagelijks leven?
Lees meer over het onderzoek

Expertisebijeenkomst NAH

50% van mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) ervaren problemen met de verwerking van informatie die zij met hun ogen waarnemen. Visio organiseert daarom expertisebijeenkomsten voor belangstellenden die werkzaam zijn met mensen met NAH. 
Lees meer over Expertisebijeenkomst NAH

Visio in de buurt

Over Visio

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen.