Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Krijgt uw kind ambulante begeleiding van Visio? Denk met ons mee!

24-02-2015
Sinds 1 september 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. De inbreng van ouders van kinderen met een beperking in het regulier onderwijs is hierbij erg belangrijk. In een motie is dan ook gesteld dat een vorm van medezeggenschap voor deze ouders moet worden geregeld.


Ambulante begeleiding

Kinderen met een visuele beperking in het regulier onderwijs krijgen vaak ambulante begeleiding vanuit Bartiméus of Koninklijke Visio. De inbreng van ouders als het gaat om deze ambulante begeleiding is op dit moment nog niet geregeld. De Oogvereniging is in gesprek met Bartiméus en Koninklijke Visio om te zien of we gezamenlijk een vorm van ouderinbreng kunnen opzetten. De Oogvereniging wil hierbij een rol spelen voor ouders.


Denk mee!

Bent u ouder(s) van een kind met een visuele beperking en krijgt uw kind ondersteuning op school van Visio? Dan hoort de Oogvereniging uw mening graag. Wat vindt u een passende vorm en werkwijze voor medezeggenschap?
Wilt u reageren, mail dan naar info@oogvereniging.nl of bel 030 299 28 78 en vraag naar Marga Zwanenburg.


Meer weten