Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Koninklijke Visio ondersteunt het Online Manifest Verbod Consumentenvuurwerk

21-12-2015

Zaterdag 19 december jl. is het online manifest voor een verbod op consumentenvuurwerk gelanceerd. Achttien organisaties spreken zich hier inmiddels al voor uit. Ook Koninklijke Visio ondersteunt het manifest. Dat kun jij ook doen, particulier of als organisatie via "meedoen" op de site www.vuurwerkmanifest.nl

Verdubbeling sinds 2014

In 2014 spraken zich negen organisaties uit voor het manifest, inmiddels scharen ook GroenLinks, de plastisch chirurgen, de kinderartsen en steeds meer patiëntenverenigingen zich achter het manifest. Gezamenlijk komen de achttien organisaties nu in verzet tegen de verwoestende maatschappelijke gevolgen van consumentenvuurwerk die de Nederlandse burger tientallen miljoenen Euro’s per jaar kosten.

Viering van Oud & Nieuw niet in verhouding tot aantal en ernst letsels

Alle ondertekenende organisaties zijn ervan overtuigd dat een verbod op consumentenvuurwerk ervoor kan zorgen dat er steeds minder letsel door vuurwerk wordt veroorzaakt. Het in stand houden van de huidige wijze van de viering van Oud en Nieuw staat volgens deze organisaties niet in verhouding tot de ernstige en vaak blijvende letsels, de materiële en immateriële schade, de veiligheids -en handhavingsproblemen en de maatschappelijke overlast die vuurwerk tot gevolg heeft.

Verzoek aan Ministeries van Veiligheid en Justitie en Infrastructuur en Milieu

Het dringende verzoek aan de Ministeries van Veiligheid en Justitie en Infrastructuur en Milieu is dan ook om in 2016 consumentenvuurwerk te verbieden. Met grote professionele vuurwerkshows kan iedereen op een veilige manier genieten van (en kijken naar) vuurwerk. De traditie van het kijken naar vuurwerk kan dan tevens behouden blijven. Deze stellingname is onderbouwd door landelijke onderzoeken waaruit overduidelijk blijkt dat de meerderheid van de Nederlands bevolking vindt dat het afgelopen moet zijn met de jaarlijkse vuurwerkwaanzin. 

Oogarts: “Vuurwerk mag niet langer voor zoveel letsel zorgen”

Tjeerd de Faber, oogarts in Het Oogziekenhuis Rotterdam en vuurwerkwoordvoerder van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap spreekt zich al jaren uit voor een verbod: “Ondanks het halveren van de gedoogtijd voor het afsteken van vuurwerk hebben wij oogartsen de afgelopen jaarwisseling slechts een daling van 14% wat betreft oogletsels gezien. Consumentenvuurwerk kan en mag niet langer voor zoveel blijvend letsel zorgen!”

Gevolgen in 2014

Op 31 december 2014 en 1 januari 2015 zijn 574 slachtoffers van een vuurwerkongeval behandeld op de Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis. 210 mensen hebben oogletsel door vuurwerk opgelopen. Acht mensen zijn blind aan één oog geworden. Eén persoon is zelfs blind aan beide ogen geworden. Acht mensen leven verder zonder hand of hebben ander letsel aan handen of andere ledematen opgelopen. Vuurwerkletsel heeft een grote impact op het verdere leven van de slachtoffers en de gezinnen van deze slachtoffers. Slachtoffers moeten soms meer dan 150 keer naar het ziekenhuis komen, voordat zij enigszins hersteld zijn. Daarnaast zijn zij vaak voor lange tijd psychisch getraumatiseerd en kunnen velen hun beroep niet meer uitoefenen.

Voor meer informatie: www.vuurwerkmanifest.nl

Oogmanifest