maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn an uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Nieuws van de cliëntenraad: één gezamenlijke cliëntenraad

14-12-2015
Vanaf heden wordt u als cliënt van Visio Het Loo Erf en Revalidatie & Advies Noord-Nederland door één gezamenlijke cliëntenraad vertegenwoordigd. We adviseren de directie gevraagd en ongevraagd over diverse beleidsstukken. Waar we ons de komende tijd op zullen richten, zijn onder andere de begroting 2016 en de jaarplannen 2016 van de verschillende regionale centra en Het Loo Erf. 

Intussen zullen we de nieuwe raad gestalte geven door middel van het opstellen van een werkplan voor het jaar 2016. Centraal hierbij staat het behartigen van de belangen van alle cliënten van Visio in Noord-Nederland. Speerpunten zijn onder meer ICT, arbeid, voorlichting, klachtenregeling en contact met cliënten.  
 

Deel het met ons

Heeft u ervaring met bovenstaande speerpunten of wilt u een opmerkelijke gebeurtenis die u met Visio heeft meegemaakt met ons delen, dan kunt u ons via contactgegevens onderaan dit bericht bereiken. Uw belang staat bij ons voorop.

 

Nieuwe leden

Volgend jaar zal een aantal leden aftreden, waardoor er ruimte komt voor nieuwe cliënten in onze raad. We zullen u daar te zijner tijd over inlichten.


Folder

Wilt u meer weten over de cliëntenraad, dan kunt u op de website www.visio.org onze folder downloaden. De folder genaamd ‘Cliënten hebben inspraak' is ook verspreid onder alle regionale centra.

Wij staan u graag te woord voor eventuele vragen en/of opmerkingen. Geert van Delden, T 0599 66 15 63, Robbert Eldering, T 06 1263 0845, Nico Smits T 0513  62 92 22

Cliëntenraad Visio Revalidatie & Advies Noord en Intensief

Visio in de buurt

Over Visio

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen.