Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

Informatie bij (her)aanmelding 2016

14-12-2015
De zorg van Visio wordt sinds begin 2015 bekostigd door de Zorgverzekeringswet (Zvw). Concreet houdt dit in dat de gemaakte zorgkosten worden gedeclareerd bij uw zorgverzekering. Ambulante woonbegeleiding is hierop een uitzondering. Dit is namelijk een dienst die valt onder de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo), hiervoor is uw gemeente verantwoordelijk.

Lees meer over veranderingen in de zorg
 

Eigen risico 2016 vastgesteld op 385 euro

Binnen de Zvw geldt er, voor iedere zorg uit het basispakket, een verplicht (jaarlijks, eenmalig) eigen risico. Dit is door de regering voor 2016 op een bedrag van 385 euro vastgesteld. Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen bijdrage.
 

Declaraties en facturen

Heeft u een vraag over een declaratie of factuur van Visio?
Neem contact op via: Helpdesk Facturen, telefoon 088 585 58 88 of mail CSBHelpdeskfacturen@visio.org.