Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

In memoriam Jo Triepels

31-12-2015
Met het overlijden van Jo Triepels is de organisatie Koninklijke Visio in haar diepste ziel getroffen. Met zijn visie op “denken vanuit de cliënt en leerling” was hij van grote betekenis.

Begin 2015 memoreerden wij dat Jo 40 jaar werkzaam was in de zorg voor mensen met een verstandelijke en later ook met een visuele beperking. Met zijn kenmerkende bescheidenheid vond Jo die aandacht overdreven: het ging niet om hem, maar om de mensen met een beperking. 

Jo begon in 1975 als leerling Z-verpleegkundige bij Maria Roepaan (nu: Dichterbij) in Noord-Limburg, verhuisde naar Groningen voor een managersfunctie bij NOVO en werd in 1998 hoofd zorg- en dienstverlening bij De Brink in Vries, waar hij in 2000 als bestuurder werd benoemd. Bij De Brink kon hij, samen met collega-bestuurder Luc ter Heide, zijn idealen verwezenlijken: woningen bouwen voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking als in een ‘gewone’ woonwijk, inrichten van een expertiseorganisatie en vooral zorg verlenen vanuit de vraag van de cliënt. Jo schreef mee aan twee boeken over het thema vraagsturing en eigen regie (1998 en 2001). Na de fusie met Visio en Sensis in 2009 heeft Jo zijn ambities doorgezet binnen Koninklijke Visio. 

Karakteristiek is de energieke en gedegen wijze waarop Jo zich in het onderwijs inwerkte, nadat hij die portefeuille begin 2013 erbij kreeg. Jo ging meedraaien in de scholen, veel met leerlingen, ouders en leerkrachten praten, en volgde daarnaast een leergang op academisch niveau. Hij wilde de wereld vanuit het perspectief van de leerling leren zien en dat met theoretische kennis verrijken. Vanuit die basis ontwikkelde hij afgelopen jaar in dialoog met velen een visie op het onderwijs voor de toekomst. Dialoog was ook wat Jo nastreefde in het overleg met de medezeggenschapsorganen.

Jo’s ideeën over de positie van mensen met een beperking kregen een gezicht in het programma Ruimte voor Eigen Regie, dat twee jaar geleden startte in het domein Wonen & Dagbesteding. Hierover is afgelopen zomer een mooi filmpje gemaakt, waarin Jo zijn denkwijze toelicht. Deze link geeft toegang tot een webpagina met de link naar het filmpje.

Nu, aan het eind van 2015, is onverwacht een einde gekomen aan het leven van Jo Triepels en moeten wij verder zonder zijn aanstekelijk enthousiasme en kundigheid. Jo heeft er onvermoeibaar aan gewerkt de wereld voor mensen met een beperking benaderbaar te maken; daar zijn we hem als Visio intens dankbaar voor en zo zal hij voortleven in onze gedachten.