maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Oproep: vacature bestuurslid stichting Licht en Liefde

10-10-2020

Door persoonlijke omstandigheden heeft de secretaris van de Stichting Licht en Liefde zijn werk neer moeten leggen. Licht en Liefde zoekt daarom dringend iemand die het bestuur komt versterken in de functie van secretaris. Mogelijk kan er ook met taken worden geschoven en pakt u een ander deel van het bestuurswerk op. De bestuursleden zijn vrijwilligers en doen hun werk onbezoldigd.

Met minder dan 2 uur per week is de belasting is gering. Er wordt zo’n twee keer per jaar vergaderd en voor het overige wordt vooral over de mail met elkaar gecommuniceerd.

Doel van de stichting

De stichting Licht en Liefde heeft als doel minder draagkrachtige mensen met een visuele beperking te ondersteunen bij het gedeeltelijk bekostigen van een begeleider tijdens hun vakantie of bij de aanschaf van een hulpmiddel dat niet door de overheid of een verzekering wordt vergoed. Licht en Liefde wil hiermee de zelfredzaamheid van mensen met een visuele beperking vergroten en mensen de kans geven zelfstandiger te functioneren. Het werkterrein is de provincie Limburg.

Fondsen

De stichting heeft een aantal fondsen in het leven geroepen om aan deze doelstelling te kunnen voldoen. Iedere aanvraag wordt door Licht en Liefde op vooraf vastgestelde criteria beoordeeld. Het vermogen waarover de stichting beschikt komt uit donaties en erfstellingen. Uit de jaarlijkse opbrengst van dit vermogen worden de subsidies verstrekt. De stichting is door de belastingdienst ANBI-erkend.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit blinde of slechtziende mensen en personen die een grote affiniteit hebben met de doelgroep. Er zitten twee afgevaardigden van de Oogvereniging Nederland in het bestuur.

Hebt u interesse in deze bestuursfunctie?

Neem dan contact op met John Snijkers via 06 2024 8377 of info@stichtinglichtenliefde.nl.

Visio in de buurt

Over Visio

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen.