Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om d.m.v. online trackers, die pas actief zijn na uw expliciete toestemming, om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over ons cookiebeleid

“Onvoldoende beschermd, geweld in de Nederlandse jeugdzorg - Commissie De Winter

10-07-2019

Kinderen die uit huis geplaatst zijn, behoren in de eerste plaats veilig te zijn. Toch blijkt een aanzienlijk percentage van de kinderen die van 1945 tot heden in jeugdzorginstellingen of pleeggezinnen verbleven onvoldoende te zijn beschermd tegen fysiek, psychisch en seksueel geweld. Toezichthoudende instanties hebben bij geweld onvoldoende ingegrepen. Dat schrijft de Commissie De Winter in haar eindrapport “Onvoldoende beschermd, geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden”, dat 12 juni is aangeboden aan de ministers De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Dekker (Justitie en Veiligheid).

Reactie vanuit de visuele sector

Op 26 juni is een bijeenkomst georganiseerd door Commissie de Winter en BGZJ. BGZJ (Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd) is een samenwerkingsverband van Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC).

Jules de Vet, voorzitter Raad van Bestuur a.i. van Koninklijke Visio, heeft tijdens deze bijeenkomst namens de visuele sector gereageerd op het eindrapport, waarin ook een deelrapport over de blinden- en slechtziendeninternaten is opgenomen.

Situatie blindeninternaten

Op de internaten voor slechtziende en blinde kinderen was ook sprake van geweld in alle vormen (fysiek, psychisch en seksueel) gedurende de gehele periode van 1945 tot heden. Van 1945 tot begin jaren ’90 vormde psychisch en fysiek geweld voor een grote groep kinderen in de internaten een onderdeel van het leven in een internaatsysteem. Ook seksueel geweld kwam in de gehele periode van 1945 tot heden voor. Het geweld speelde zowel tussen medewerkers en kind als tussen kinderen onderling.

Diep geraakt

Het leed van de slachtoffers raakt ons diep. We zijn getroffen door de moed van slachtoffers die hun verhaal alsnog hebben verteld. Zij dragen dit al jaren met zich mee en ondervinden tot op de dag van vandaag de gevolgen. We betreuren het leed dat de slachtoffers en hun naasten is aangedaan.

We nodigen slachtoffers uit om met ons in gesprek te gaan als ze daaraan behoefte hebben. We zullen ons buigen over de vragen hoe recht te doen aan het leed van de slachtoffers en hoe we hen kunnen helpen. Daarnaast zullen we het beleid om ongewenst gedrag tegen te gaan nog verder aanscherpen.

Contact

Heeft u er behoefte aan om met Visio in contact te komen, dan kunt u rechtstreeks mailen met de Raad van Bestuur, via e-mail bestuurssecretariaat@visio.org.

Vragen?

Wij horen vaak: had ik maar eerder geweten van Visio. Laat u verrassen door de mogelijkheden. Bel voor meer informatie en al uw vragen naar het Cliëntservicebureau via het telefoonnummer  088 585 85 85.
Neem contact met ons op

Cliëntennieuwsbrief Visio

Blijf op de hoogte van het nieuws uit uw regio
Aanmelden cliëntennieuwsbrief

Visio in de buurt

Over Visio

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen.