maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies

Coronamaatregelen bij Visio Revalidatie & Advies

Ondanks de strenge lockdown mag Visio door met de zorg aan onze cliënten. Visio kiest ervoor om op Visio-locatie af te spreken waar nodig en op afstand als dat kan. Dit om bewegingen zoveel mogelijk te beperken. Contact met Visio kan telefonisch en via beeldbellen. Zoom is de meest eenvoudige en toegankelijke manier van beeldbellen. Wij hebben afspraken gemaakt om Zoom veilig en efficiënt te gebruiken. Lees die afspraken in de flyer Zorg op Afstand.

Mondkapjes verplicht bij alle Revalidatie & Advies-locaties (R&A)

Iedereen van 13 jaar en ouder moet in de Visio-locaties voor R&A een mondkapje type IIR op. Dit geldt voor cliënten én medewerkers. Het mondkapje type IIR wordt door Visio verstrekt.

Gebruik mondkapjes in behandelsituatie

Zowel cliënten als medewerkers van Revalidatie & Advies dragen altijd preventief een mondkapje (type IIR) bij contacten binnen 1,5 meter. Dit kan ook een doorzichtig faceshield zijn. De mondkapjes worden door Visio verstrekt. We gebruiken dus geen stoffen of zelfgemaakte mondkapjes in een behandelsituatie binnen 1,5 meter. Voor kinderen onder de 13 jaar geldt geen mondkapjesplicht. Bij lichte klachten draagt een medewerker een mondkapje tot alle klachten over zijn, ook al is hij/zij negatief getest. Voor cliënten die ook een auditieve beperking (VAB) hebben, wordt het gebruik van een doorzichtig faceshield geadviseerd. We gebruiken geen doorzichtige mondkapjes, omdat deze niet ademend en minder goed te reinigen zijn.

Vanwege de ventilatievoorschriften kan het op onze locaties kouder zijn dan normaal. Houd u daar bij uw bezoek rekening mee.

RIVM-richtlijnen

Bij alle afspraken thuis of op onze locaties volgen we de richtlijnen van de regering en het RIVM:

  • Waar mogelijk krijgen cliënten de benodigde behandeling of ondersteuning op afstand. Als dit op afstand niet mogelijk is, dan vindt de behandeling plaats op een Visio-locatie of in de thuissituatie van de cliënt
  • Voorafgaand aan de afspraak op een Visio-locatie of bij de cliënt thuis vindt een triage (telefonisch contact) plaats. De Visio-medewerker doorloopt met u een aantal vragen over mogelijke klachten bij u of uw huisgenoten
  • Cliënten met klachten die kunnen duiden op COVID-19 (neusverkoudheid, hoesten, koorts) komen niet naar de Visio-locatie. Ook in de thuissituatie kunnen cliënten dan niet ondersteund worden

Zie voor een overzicht van de algemene basisregels de RIVM-basisregels voor iedereen.

Vragen?

Neem voor vragen over corona en uw revalidatie bij Visio contact op met uw behandelaar of bel naar de dichtstbijzijnde Visio-locatie.

Zorg op Afstand: Beeldbellen met Zoom

Visio werkt aan structureel inzetten van Zoom bij beeldbellen. Zoom is volledig toegankelijk en kan worden gebruikt vanaf ieder apparaat (smartphone, tablet, computer en huistelefoon). Het starten van een gesprek is eenvoudig en vraagt minimale stappen. In de flyer "Zorg op Afstand: Revalidatie op Visio-locatie waar nodig, online waar mogelijk" leest u hier meer over.
Download de flyer